A continuum-particle simulation framework for silicon scratching at the microscale

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Hoefnagels, Johan P.M., Promotor
Datum van toekenning18 apr. 2024
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-6004-2
StatusGepubliceerd - 18 apr. 2024

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit