A continuum model of lipid bilayers

J.G. Blom, M.A. Peletier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-508
TijdschriftEuropean Journal of Applied Mathematics
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit