A continuum model for platelet plug formation, growth, and deformation

F. Storti

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

658 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Toschi, Federico, Promotor
Datum van toekenning8 dec 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3734-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit