A continuum model for platelet plug formation and growth under flow

F. Storti, F.N. van de Vosse, T.H.S. van Kempen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A continuum model for platelet plug formation and growth under flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie