A constructive method for exploiting code motion

L.C. Villar dos Santos, M.J.M. Heijligers, C.A.J. Eijk, van, J.T.J. Eijndhoven, van, J.A.G. Jess

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A constructive method for exploiting code motion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen