A constructive converse of the mean value theorem

B.A.W. Spitters, W.H.M. Veldman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A constructive converse of the mean value theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde