A constructive approach to one-parameter semi-groups of operators in Hilbert space

J. Graaf, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-153
  Aantal pagina's29
  TijdschriftArchive for Rational Mechanics and Analysis
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A constructive approach to one-parameter semi-groups of operators in Hilbert space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit