A construction of generalized eigenprojections based on geometric measure theory

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A construction of generalized eigenprojections based on geometric measure theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde