A construction of generalized eigenprojections based on geometric measure theory

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    19 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A construction of generalized eigenprojections based on geometric measure theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde