A conformance testing relation for symbolic timed automata

S. Styp, von, H.C. Bohnenkamp, J. Schmaltz

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A conformance testing relation for symbolic timed automata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen