A concept for monolithic shape memory alloy micro-devices

Y.J. Bellouard, R. Clavel, J.E. Bidaux, R. Gotthardt, T. Sidler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A concept for monolithic shape memory alloy micro-devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie