A computer simulation model for the blow-blow forming process of glass containers

C.G. Giannopapa, J.A.W.M. Groot

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A computer simulation model for the blow-blow forming process of glass containers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen