A computer programme for the derivation of transfer functions in terms of partial fractions by a matrix method

J.M. Freeland

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 1967

Bibliografische nota

Royal Aircraft Establishment ; technical report 67234.

Citeer dit