A computer implementation of PEST (Parameter Estimation by Sequential Testing) for auditory masking experiments

H. Zelle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)42-48
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 1978

   Vingerafdruk

  Citeer dit