A computer aid in the optimization of turning conditions in multi-cut operations

H.J.J. Kals, J.A.W. Hijink, A.C.H. van der Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  35 Citaten (Scopus)
  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)465-469
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit