A computationally efficient commutation algorithm for parasitic forces and Torques compensation in ironless linear motors

T. Nguyen, M. Lazar, H. Butler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A computationally efficient commutation algorithm for parasitic forces and Torques compensation in ironless linear motors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen