A computationally efficient alternative for the Liljencrants-Fant model and its perceptual evaluation

R.N.J. Veldhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A computationally efficient alternative for the Liljencrants-Fant model and its perceptual evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Fysica en Astronomie