A computational study of the pseudo-Boolean approach to the p-median problem applied to cell formation

B. Goldengorin, D. Krushynskyi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A computational study of the pseudo-Boolean approach to the p-median problem applied to cell formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science