A computational study of liver X receptor induced hepatic steatosis

C.A. Tiemann, J. Vanlier, J.A.L. Jeneson, P.A.J. Hilbers, N.A.W. Riel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A computational study of liver X receptor induced hepatic steatosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie