A computational study of constraint satisfaction for multiple capacitated job shop scheduling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 4th International Workshop on Project Management and Scheduling (Leuven, Belgium, 1994)
Pagina's166-173
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit