A computational approach on sensitivity of left ventricular wall strains to geometry

Luca Barbarotta, Peter Bovendeerd

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A computational approach on sensitivity of left ventricular wall strains to geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen