A comprehensive value framework for design

Shadi Kheirandish (Corresponding author), Mathias Funk, Stephan Wensveen, Maarten Verkerk, Matthias Rauterberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comprehensive value framework for design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen