A comprehensive chemical model for the splitting of CO2 in non-equilibrium Plasmas

P.M.J. Koelman, S. Heijkers, S. Tadayon Mousavi, W.A.A.D. Graef, D.B. Mihailova, T. Kozak, A. Bogaerts, J. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comprehensive chemical model for the splitting of CO2 in non-equilibrium Plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen