A compositional proof theory for fault tolerant real-time distributed systems

H.J.J.H. Schepers, R.T. Gerth

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A compositional proof theory for fault tolerant real-time distributed systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen