A Compositional Model for Multi-Rate Max-Plus Linear Systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Compositional Model for Multi-Rate Max-Plus Linear Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen