A composable and predictable MPSoC design flow for multiple real-time applications

S.H. Attarzadeh-Niaki, E. Altinel, M. Koedam, A. Molnos, I. Sander, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A composable and predictable MPSoC design flow for multiple real-time applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen