A complete characterization of termination of $0%5Ep 1%5Eq \rightarrow 1%5Er 0%5Es$

H. Zantema, A. Geser

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's16
  StatusGepubliceerd - 1994

  Publicatie series

  NaamUniversiteit Utrecht. UU-CS, Department of Computer Science
  Volume9443
  ISSN van geprinte versie0924-3275

  Citeer dit