A Complete Axiomatisation for Probabilistic Trace Equivalence.

Ferry Timmers (Corresponding author), Jan Friso Groote (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Complete Axiomatisation for Probabilistic Trace Equivalence.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen