A comparison of the Delsarte and Lovász bounds

A. Schrijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

130 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of the Delsarte and Lovász bounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen