A comparison of Shewhart Individuals control charts based on normal, non-parametric and extreme-value theory

M.B. Vermaat, R.A. Ion, R.J.M.M. Does, C.A.J. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of Shewhart Individuals control charts based on normal, non-parametric and extreme-value theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen