A Comparison of Methods for Finding Steady-State Solution in Power Electronic Circuits

D.V. Malyna, J.L. Duarte, M.A.M. Hendrix, F.B.M. Horck, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. 2nd IEEE Young Researchers Symposium in Electrical Power Engineering
Plaats van productieDelft
Pagina's1-6
StatusGepubliceerd - 2004
Evenementconference; conferentie; 2004-03-18; 2004-03-19 -
Duur: 18 mrt 200419 mrt 2004

Congres

Congresconference; conferentie; 2004-03-18; 2004-03-19
Periode18/03/0419/03/04
Anderconferentie

Citeer dit