A comparison of capacity-oriented and product-oriented approaches to goodsflow control

R.P.H.G. Bemelmans, J. Wijngaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-168
  TijdschriftMaterial flow
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit