A comparison of automatic histogram constructions

P.L. Davies, U. Gather, D.J. Nordman, H. Weinert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of automatic histogram constructions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde