A comparison of a classical calculus test with a similar multiple choice test

H.J.L. Kamps, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-271
TijdschriftEducational Studies in Mathematics
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit