A comparison between expensive and inexpensive violin string

C.J. Chiang, A.J.M. Houtsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-10
  TijdschriftThe Catgut Acoustical Society newsletter
  Nummer van het tijdschrift38
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit