A comparison between coral colonies of the genus Madracis and simulated forms

M.V. Filatov, J.A. Kaandorp, M. Postma, M.J.A. Vermeij, R.P.M. Bak, R. Liere, van, G.J. Streekstra, K.J. Kruszynski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison between coral colonies of the genus Madracis and simulated forms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Chemische stoffen