A comparative study of theoretical methods for calculating forbidden transitions

M.J.H. Kemper, A.M.C. Lemmens, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of theoretical methods for calculating forbidden transitions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen