A comparative study of the stability of hexachloroiridate and hexacyanoferrate in electrochemical mass transfer measurements

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of the stability of hexachloroiridate and hexacyanoferrate in electrochemical mass transfer measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen