A comparative study of human performance with dial and keyset telephones

F.F. Leopold, H. Stremmelaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)86-90
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit