A comparative study of contact frequencies among social network members in five countries

Giancarlos Troncoso Parady, Andreas Frei, Matthias Kowald, S. Guidon, M. Wicki, Pauline E.W. van den Berg, Juan-Antonio Carrasco, Theo A. Arentze, Harry J.P. Timmermans, B. Wellman, K. Takami, N. Harata, K.W. Axhausen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of contact frequencies among social network members in five countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen