A Comparative Study of Capacitive and Inductive Pulsed Power Supply Topologies for Electromagnetic Launcher Applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparative Study of Capacitive and Inductive Pulsed Power Supply Topologies for Electromagnetic Launcher Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde