A comparative experimental and molecular simulation study on the mechanical and morphological behaviors of adamantane-based polypropylene composites

S.A. Shandiz, M.A. Moradi, A.A. Babaluo, A.H. Jalili

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative experimental and molecular simulation study on the mechanical and morphological behaviors of adamantane-based polypropylene composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen