A comparative evaluation of series-resonant, bidirectional optimal trajectory controlled isolated DC-DC converters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative evaluation of series-resonant, bidirectional optimal trajectory controlled isolated DC-DC converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen