A companion to the philosophy of technology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-272
TijdschriftTechné
Volume14
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit