A compact nine-channel multiwavelength laser

A.A.M. Staring, L.H. Spiekman, J.J.M. Binsma, E.J. Jansen, T. Dongen, van, P.J.A. Thijs, M.K. Smit, B.H. Verbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

61 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A compact nine-channel multiwavelength laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen