A compact design of micro-ring resonator chains for optical phase manipulation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A compact design of micro-ring resonator chains for optical phase manipulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen