A common toxin fold mediates microbial attack and plant defense

C. Ottmann, B. Luberacki, I. Küfner, W. Koch, F. Brunner, M. Weyand, L. Mattinen, M. Pirhonen, G. Anderluh, H.U. Seitz, T. Nürnberger, C. Oecking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

147 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A common toxin fold mediates microbial attack and plant defense'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen