A comment on valuing recreational king mackarel fishing : an application of the contingent valuation method

N. Vellinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-30
TijdschriftTinbergen Institute Research Bulletin
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit