A comment on unions of rings

D.A. Overdijk, F.H. Simons, J.G.F. Thiemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comment on unions of rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.