A comment on scheduling on uniform machines under chain-type precedence constraints

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  In a recent paper, Chekuri and Bender (Proceedings of IPCO’98, pp. 383–393) derive (among other results) a polynomial-time 6-approximation algorithm for makespan minimization on uniform parallel machines subject to chain-type precedence constraints. In this short note, we combine some straightforward observations and thereby derive an extremely simple 2-approximation algorithm for this problem.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-109
  TijdschriftOperations Research Letters
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comment on scheduling on uniform machines under chain-type precedence constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit